Team

Home Team доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Ендокринолог


Qualification

Специјалист интернист-ендокринолог

Contact Info

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Доктор на науки, специјалист по интерна медицина и ендокринологија, особено насочена кон ултразвучни скрининг прегледи.