Team

Home Team Сања Ефтимова

Сања Ефтимова

Медицинска сестра


Qualification

медицинска сестра

Contact Info

Сања Ефтимова

Медицинска сестра со искуство насочено кон негата на пациентите и нивна обукаво грижата за дијабетесот.