Team Member

Home Elements Team Member

Cover Details

Blank Image

Медицинска сестра со искуство насочено кон негата на пациентите и нивна обукаво грижата за дијабетесот.

Сања Ефтимова

Медицинска сестра

Blank Image

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Ендокринолог

Blank Image

Најстариот ендокринолог во Република Македонија, со повеќе од 45 г искуство од областа на дијабетесот и ендокринологијата.

проф. д-р Милчо Богоев

Ендокринолог

Overlay Details

Blank Image

Медицинска сестра

Медицинска сестра со искуство насочено кон негата на пациентите и нивна обукаво грижата за дијабетесот.

Сања Ефтимова

Медицинска сестра

Blank Image

Ендокринолог

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Ендокринолог

Blank Image

Ендокринолог

Најстариот ендокринолог во Република Македонија, со повеќе од 45 г искуство од областа на дијабетесот и ендокринологијата.

проф. д-р Милчо Богоев

Ендокринолог

Carousel Style

Classic Style

Blank Image

Сања Ефтимова

Медицинска сестра

Blank Image

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Ендокринолог

Blank Image

проф. д-р Милчо Богоев

Ендокринолог

Blank Image

Prof. Dr. Milcho Bogoev

Endocrinologist

Creative Style

Blank Image

Сања Ефтимова

Медицинска сестра

Blank Image

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Ендокринолог

Blank Image

проф. д-р Милчо Богоев

Ендокринолог

Blank Image

Prof. Dr. Milcho Bogoev

Endocrinologist

Hover Shadow Style

Blank Image

Сања Ефтимова

Медицинска сестра

Blank Image

доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Ендокринолог

Blank Image

проф. д-р Милчо Богоев

Ендокринолог

Blank Image

Prof. Dr. Milcho Bogoev

Endocrinologist