Пациенти

Рано ги откриваме состојбите на тироидната жлезда

Професионалци

Современ третман на проментите на хипофизната функција

Прегледи и дијагноза

Тимот е подготвен брзо да помогне и одговори на потребите на клиентите. Прегледите и дијагностичките процедури се изведуваат по претходно телефонско закажување или по електронски пат секој работен ден од 8 до 15 часот, како и сабота од 9 до 14 часот

Врвни специјалисти

Дијагноза, третман и следење на состојбите и болестите поврзани со интерна медицина, ендокринологија и метаболните нарушувања.
Ние се грижиме за вашиот дијабетес и успешно ги решаваме проблемите со инсулинска резистенција.

naslovnanovosti

Придобивки на пациентите

Приватната здравствена установа “Проф. Д-р Богоев” e основана во 2015 г. како врвна специјалистичка и субспецијалистичка организација која се занимава со дијагностика, третман и следење на состојби и заболувања од областа на интерната медицина, ендокринологијата и метаболните нарушувања.

Квалификувани доктори

Ординацијата е под контрола и надзор на Проф. Д-р Милчо Богоев, најстариот ендокринолог во Република Македонија, со најголемо искуство од областа на дијабетесот и ендокринологијата.

Медицински советувања

Нашата работа е насочена кон имплементанција на најнапредните медицински побарувања и достигнувања во медицината.

Нашите услуги

Во ординацијата “Проф. Д-р Богоев” се извршуваат специјалистички прегледи и третман следниве болести и состојби:

Дијагноза на тироидеа

Дијагностика и лекување на болестите на тироидеата

Процедури за дијабетес

Дијагноза и превенција на дијабетесот

Офталмоскопија

Офталмоскопски преглед и oфталмоскопскa дијагноза

Ултразвук на тироидеа

Дијагноза и ултразвучен преглед на тироидеа.

Пред и после третман на тироидеа

Ние се грижиме за Вашето здравје и за тироидната жлезди.

Резултати од третманот на тироидеа

Ние обезбедуваме дијагноза и третман на тироидните заболувања како и најдобри резултати за нашите пациенти.

Ние сме посветени на безбедноста на пациентите, нивна едукација и грижа.

Ние се грижиме за Вашата тироидеа.

Запознајте го нашиот тим

Ние сме тука за Вас!

Проф. д-р Милчо Богоев

Проф. д-р Милчо Богоев

Најстариот ендокринолог во Република Македонија, со повеќе од 45 г искуство од областа на дијабетесот и ендокринологијата.

Доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Доц. д-р Ксенија Богоева Костовска

Доктор на науки, специјалист по интерна медицина и ендокринологија, особено насочена кон ултразвучни скрининг прегледи.

Сања Ефтимова

Сања Ефтимова

Медицинска сестра со искуство насочено кон негата на пациентите и нивна обукаво грижата за дијабетесот.

Новости

Прочитајте и запознајте сè со актуелните новости во врска со вашето здравје.